جامعه ایمانی مشعر به منظور ترویج و گسترش علمی پدیده هیأت و ابعاد مختلف آن و همچنین در راستای ارج نهادن به تلاش های علمی طلاب و دانشجویان در حوزه های گوناگون علوم مرتبط با هیأت ، از پایان نامه های دانشجویی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری و رساله های سطح 3و4 حوزه های علمیه حمایت مادی و معنوی می نماید.


راهنما حمایت ازپایان‌نامه‌ها راهنما موضوعات پیشنهادی ثبت نام ویرایش