چاپ

نواهای علوی - ویژه بسته عید غدیر 1394-1436

. Posted in نوحه و نوا

 

 

 

..........      نواهای علوی      .........

یکی از مستحبات بسیار موکد در معارف اهل بیت علیهم السلام زنده نگه داشتن یاد و نام ایشان است؛ مصداق بارز تعظیم شعائر برگزاری جلسات ولادت و شهادت اهل بیت علیهم السلام است.

 آنچه از لسان و مذاق احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام همجنین روح فتاوای مراجع عظام تقلید به دست می‌آید این است که در مراسم جلسات شاد اهل بیت علیهم السلام تا جایی که امکان دارد شایسته است از کف‌زنی پرهیز نمود و از طرفی دیگر متأسفانه در این سال‌ها مدل و طرحی برای جلسات شاد اهل بیت علیهم السلام ارائه نشده است؛ از این رو به عنوان کوچکترین گام بر آن شدیم گزیده‌ای از جلسات مولودی و شاد اهل بیت علیهم السلام را که با در نظر گرفتن جلسه سرور و شادی مورد استفاده و توجه مسئولین محترم هیآت قرار گیرد.

نوا - ویژه عید سعید غدیر
ردیف عنوان تاریخ دریافت (دانلود)   ردیف عنوان تاریخ دریافت (دانلود)
1     heydarzadeh ghadir 87-09-26 2     akhbari  ghadir 87-09-27

3

 akhbari ghadir 87-09-27 4  hasan heydarzadeh ghadir 87-09-27

5

 maleki ghadir 87-09-27 6    shams
88-09-06

7

   zanghi
87-09-27 8    shams
88-09-07

9

   salahshur 88-09-12 10    salahshur mirdamad
88-09-14

11

   mirdamad
88-09-14 12    tavashih
88-09-14

13

   tahvildar
88-09-15 14     akhbari
88-09-15

15

   bagheri 88-09-15 16     hasan heydarzadeh
88-09-15

17

  soleymani
88-09-15 18    yazdan panah
88-09-15

19

 heydarzadeh
89-09-03 20  seyed reza mohamadi
89-09-03

21

   akhbari
89-09-04 22    hasan heydarzadeh
89-09-04

23

     tavashi
89-09-04 24    zamani 89-09-04

25

 shab sher ahmad alavi 89-09-05 26  shab sher ghader teravat pur 89-09-05

27

 shab sher hamid sabzevariyan 89-09-05 28  shab sher mojahedi 89-09-05

29

shab sher mostafa mohadesi khorasani 89-09-05 30  shab sher soleymani 89-09-05

31

   velayat 90-08-22 32  hoseyni nejhad shab eyde ghadir
90-08-23

33

hoseyni nejhad shab eyde ghadir 90-08-23 34    m-ansariyan
90-08-23

35

   behnam eyde ghadir 90-08-24 36    borghe'ee sher 90-08-24

37

    m - ansariyan
90-08-24 38    nazem eyde ghadir  
90-08-24

39

   pakzaman
90-08-24 40    tahvildar eyde ghadir 90-08-24

41

    zamani eyde ghadir 90-08-24 42     hasan heydarzadeh ghadir 90-08-25

43

    delshad
91-08-06 44    zangi 7 velayat 91-08-06

45

   mahdi heydarzadeh
91-08-07 46    pakzaman
91-08-07

47

        asi
91-08-08 48 sari
91-08-08

49

zamani
91-08-11 50    heydarzadeh 
91-08-12

51

     soleymani
91-08-12 52      akhbari 91-08-13

53

    ashari eyde ghadir 91-08-13 54    hasan heydarzadeh
91-08-13

55

   hasan heydarzadeh 91-08-13 56    hoseyni nejhad eyde ghadir 91-08-13
57    mirdamad eyde ghadir 91-08-13 58    pakzaman eyde ghadir 91-08-13
59    tahvildar eyde ghadir 91-08-13 60    haj ghorban 92-07-24
61    hoseyni nejhad 92-07-24 62    vali 92-07-24
63      heydarzadeh eyde ghadir 92-08-01 64    hasan heydarzadeh eyde ghadir 92-08-02
65     masud zamani eyde ghadir   92-08-02 66    mirdamad eyde ghadir 92-08-02
67    tahvildar eyde ghadir 92-08-02 68    zare ghadir 92-08-03
69 Ahmad Panahian-ghadir 90 70 Ahmad Panahian-ghadir 90
71 Ahmad Panahian-ghadir 92 72 Ahmad Panahian-ghadir 92
73 Ahmad Vaezi   74 Ali KhoshChehre  
75 Ali KhoshChehre   76 Ali Zamanan  
77 Ghasem Rafati   78 Hadi Elahi  
79 Sed Hosein Mohamad Nia   80 Sed Jafar MahRokhsar  
81 Sed Mehdi Mirdamad    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید