چاپ

پوستر و بنرهای نمایشگاهی 94-1437

. Posted in ویژه اربعین حسینی

پوستر و بنرهای نمایشگاهیـ

1.غربی‌ها رحم نمی‌کنند ـ 2.تکلیف بزرگ مسلمانان ـ 3.گلواژه‌هایی از امام خامنه‌ای

4.منتخبی از پوسترهای وبگاه Khamenei.ir ـ 5. منتخبی از کارهای نهضت مردمی پوستر انقلاب اسلامی ـ 6. منتخبی از پوسترهای وبگاه Shiaarts.ir

1. غربی‌ها رحم نمی‌کنند

ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

  ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

1 1.6 2 4.9
3 4.6 4 7.8
5 6.7 6 5.1
7 5.7 8 6.6
9 10.3 10 2.3
2. تکلیف بزرگ مسلمانان
ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

  ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

1 2.3 2 1.2
3 1.3 4 2
5 1.3 6 1.3
7 1.7 8 0.9
9 9.3 10 9.7
3. گلواژه‌هایی از امام خامنه‌ای
ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

  ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

1 10.2 2 4.6
3 4.4 4 4.2
5 6.3 6 4.9
7 4.3 8 4.6
9 3.5 10 2
11 1.3 12 1.8
13 1 14 1.1  
4. منتخبی از پوسترهای وبگاه Khamenei.ir
ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

  ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

1 20 2 13.4
3 9.9 4 6.8
5 4.2 6 2.9
7 2.1 8 2
9 1.7 10 1.7
11 1.1 12 1
13 3.8 14 5.2
5. منتخبی از کارهای نهضت مردمی پوستر انقلاب اسلامی
ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

  ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

1 2.4 2 1.8
3 1.6 4 1.7
5 3.2 6 3.1
7 4.3 8 3.8
9 3.9 10 2
11 1.7 12 2.8
13 2.1 14 3.7
15 11.4 16 3.1
17 2.3 18 2.5
19 2.6 20 2.5
21 3.5 22 2.7
23 3.9 24 3.1
25 1.5 26 3.5
27 3.1 28 3.5
29 1.3 30 1.3
31 33.2
32 4.2   33 2.8
34 1.4 35 3.6
36 2.7 37 1.8
38 2.7 39 2.5
40 3.3 41 2
6. منتخبی از پوسترهای وبگاه Shiaarts.ir
ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

  ردیف نما حجم MB

دریافت(دانلود)

1 1.7 2 1.3
3 0.8 4 0.8
5 0.8 6 1.1
7 1.3 8 0.7
9 0.3 10 1
11 0.5 12 2.4
13 0.9 14 0.6
15 0.9 16 0.7
17 4.6 18 1.4
19 0.3 20 0.9
21 1.8 24 3
25 2.4 26 0.6
27 1.6 28 4.3
29 5.3 30 3.4
31 3.5 32 1.5
33 1.9   34 3.6

مطالب مرتبط:

مجموعه محتوایی ویژه اربعین حسینی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید