چاپ

پرچم، سربند، کاور و جانماز ویژه اربعین 94-1437

. Posted in ویژه اربعین حسینی

 

 

پرچم، سربند، کاور و جانماز

 

ردیف نمای پرچم‌ها
عنوان

دریافت(دانلود)

  ردیف نمای پرچم‌ها
عنوان

دریافت(دانلود)

1  2 در 3 متر 2  2 در 3 متر 
140 در 90 سانت 140 در 90 سانت
3  2 در 3 متر 4  2 در 3 متر
140 در 90 سانت 140 در 90 سانت
5 150 در 90 سانت 6          150 در 300 سانت
ردیف نمای سربندها
عنوان

دریافت(دانلود)

1 رحماء بینهم - 1
هیهات مناالذله - 1
رحماء بینهم - 2
هیهات مناالذله - 2
2 یا لثارات الحسین ع
ردیف نمای کاورهای مردانه
عنوان

دریافت(دانلود)

  ردیف نمای کاورهای زنانه
عنوان

دریافت(دانلود)

1 کاور مردانه - 1 2 کاور زنانه - 1
3 کاور مردانه - 2
4 کاور زنانه - 2
5 کاور مردانه - 3
6 کاور زنانه - 3
ردیف نمای جانماز
عنوان

دریافت(دانلود)

1 جانماز صف جماعت

مطالب مرتبط:

مجموعه محتوایی ویژه اربعین حسینی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید