چاپ

رجب و شعبان 1436 / پنجمین بسته دیجیتالی ارتقای محتوای هیات

. Posted in رجب (اعتکاف)

دهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی

مدیران (خادمان) هیأت - مشاهده و دریافت محتوا

یازدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی

سخنرانان هیأت - مشاهده و دریافت محتوا

یازدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی

ستایشگران/مداحان هیأت - مشاهده و دریافت محتوا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید