چاپ

یک طرح کارا - شماره پنجم - طرح‌های کاربردی برای اعزام کاروان‌ راهیان نور

. Posted in یک طرح کارا

یک طرح کارا 5: طرح‌های کاربردی برای اعزام کاروان راهیان نور

مقدمه

راهیان نور، این سال‌ها جزوی جداناشدنی از هیأت‌ها و یکی از بزرگترین و مؤثرترین عملیات‌های فرهنگی هیأت‌ها است. بعد از برگزاری این همه اردو، تجربه‌های مختلفی از جانب مسئولین این اردوها به دست آمده که خیلی به راه کارهای انتقال این تجربه‌ها فکر نکرده‌ایم. برای همین افراد جوانی که وارد عرصه مدیریت این اردوها می‌شــوند مجبورند خیلی چیزها را از نو تجربه کنند. حالا بگذریم از فوت‌های کوزه‌گری که سال‌ها تجربه برای رسیدن به آن‌ها نیاز است. این طرح کارا بناست کمی از خلأ موجود را پر کند. و در ادامه نیز شما هم طرح‌ها و تجربه‌های خود در اردوهای راهیان نور را برای ما بنویسید. باشد که این حرکت بزرگ فرهنگی هرچه بهتر و باشکوه‌تر و تأثیرگذارتر برگزار شود.

 
     
 

تجربه‌ها و فوت‌های کوزه‌گری را در نشریه بخوانید