*خیلی وقت‌ها هست که، دغدغه ارزشمندی داریم؛ اما نمی‌دانیم چگونه به این دغدغه پاسخ دهیم. هر چقدر می‌گردیم، راهکار عملیاتی برایش نمی‌یابیم.
*برخی مناسبت‌ها هست که نمی‌خواهیم مثل خیلی‌های دیگر از کنارشان بی خیالانه عبور کنیم؛ ولی نمی‌دانیم چگونه باید این مناسبت‌ها را گرامی بداریم.
*بعضی کارها و فعالیت‌ها هست که می‌خواهیم به نحو احسن انجام دهیم؛ اما راهنما و صاحب تجربه‌ای نمی‌یابیم تا به وی مراجعه کنیم.
*«یک طرح کارا» طرح‌ها و پیشنهادهایی است برای هیأت‌های مذهبی. «یک طرح کارا» می‌کوشد تا پاسخی درخور و عملیاتی برای این سوالات بیابد. چشم انتظار طرح‌ها و پیشنهادهای شما هستیم.
 
نمایش تعداد
عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
یک طرح کارا - شماره هشتم - چاپ دوم - دوره همدلی 14 شهریور 1396 2780
یک طرح کارا - شماره هشتم - دوره همدلی 20 آذر 1395 3734
یک طرح کارا - شماره هفتم - حب الحسین علیه السلام یجمعنا 20 شهریور 1395 3612
یک طرح کارا - شماره ششم - اعتکاف برتر 15 فروردين 1394 5510
یک طرح کارا - شماره پنجم - طرح‌های کاربردی برای اعزام کاروان‌ راهیان نور 03 آذر 1393 4009
یک طرح کارا - شماره چهارم - سینما هیات 24 آبان 1393 4000
یک طرح کارا - شماره سوم - طرح اُنس با ثقلین 12 مرداد 1393 4036
یک طرح کارا - شماره دوم - مدیریت فرهنگی اعتکاف 26 خرداد 1393 5366
یک طرح کارا - شماره اول -در این هیات فقط چای ایرانی مصرف می‌شود 04 بهمن 1392 5930