چاپ

یک تجربه مانا - شماره هشتم - حکایت دوست

. Posted in یک تجربه مانا

یک تجربه مانا 8: حکایت دوست

جریان‌سازی دغدغه کتاب‌خوانی در هیأت انصار ولایت یزد

مقدمه

بی‌شــک کتاب فرصتی سیار و همراه برای آگاهی بخشی، ایجاد گفتمان و بصیرت افزایی است؛ این ویژگی سبب می‌شــود بسیاری از پیام‌هایی که در محدوده ی مکانی و زمانی محدودی مانند هیأت قابل عرضه نیست، در این قالب قابل عرضه باشــد. بنابراین به نظر می رسد تلاش در جهت ترویج کتاب خوانی و ایجاد زمینه ها و بسترهای افزایش شــوق به کتاب خوانی، ازجمله وظایف مجموعه های فرهنگی است؛ در این بین هیأت ها به دلیل داشتن مخاطبان عمومی می توانند نقش پررنگ تری در این حوزه عهده دار شــوند. ازاین رو ما ناچار به اســتفاده از این ظرفیت برای انتقال حجم وسیع تری از پیام ها در هیأت هستیم. با این مقدمات می توان معرفی کتاب را بخشی همیشگی در کنار برنامه های معمول هیأت ها دانست.

هیأت «انصار ولایت» دارالعباده یزد به عنوان هیأتی که سعی در برگزاری مراسمات خود در تراز انقلاب اسلامی داشته، به این مهم توجه کرده و بخشی از هر مراسم خود را به معرفی کتاب اختصاص داده است. چگونگی انجام این کار از روش انتخاب کتاب تا معرفی و توزیع، محتوای این نوشتار را تشکیل می دهد.

 
  این طرح و تجربه مانا را در نشریه دنبال کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید