چاپ

یک تجربه مانا - شماره هفتم - افطاری وحدت و مقاومت

. Posted in یک تجربه مانا

یک تجربه مانا 7: افطاری وحدت و مقاومت

اشاره

شاید به جرات بتوان ادعا کرد که پربسامدترین مفهومی که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر بر آن تأکید کرده‌اند مفهوم وحدت اسلامی است. و شاید بتوان گفت که کمترین توجه هم به همین امر شــده است! آیا نگرش اجتماعی و دینی ما به جهان نیز همچون رهبر عزیز، از منظر تمدنی اســت یا در این موضوع خاص ـ خودآگاه یا ناخودآگاه ـ از سایرینی که نگرشی جزئی نگر دارند حرف شنوی داریم؟ آیا می شود کسی دغدغه تمدن اسلامی داشته باشد و این اوضاع اسفناک کشورهای اسلامی و دمیدن در دعوای شیعه و سنی را ببیند و مهمترین مسأله اش این نشود؟!

اتحادیه بین المللی امت واحده در راســتای ترویج سنت حسنه افطاری‌های مشترک شیعه و ســنی و ترویج فرهنگ تقریب عملی میان مذاهب اســلامی و حمایت از مقاومت اسلامی و با مشارکت گروه‌های مردمی سنی و شیعه، اقدام به برگزاری افطاری‌های وحدت و مقاومت در شهرهای مختلف ایران و برخی کشورهای دیگر می کند.

ازآنجاکه یکی از مجموعه‌های مؤثر در ترویج و یا خدای ناکرده تضعیف وحدت اسلامی هیأت‌های مذهبی هستند، بر آن شدیم تا در راستای عمل به منویات معظم‌له - که خواسته اهل بیت علهیم السلام نیز هست - این طرح را برای اجرا به هیأت‌های مذهبی ارائه کنیم.

 

 
  این طرح و تجربه مانا را در نشریه دنبال کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید