قرار نیست همه کارها را از ابتدا تجربه کنیم. این خیلی بدیهی است که ما به جای اختراع دوبارة چرخ از این تجربه استفاده کنیم و به‌فکر اختراع‌های مکمّل باشیم. همین اصل استفاده از تجربه‌ها آدم‌ها را به سمت مکتوب کردن آن‌ها برده است. کاوش همین تجربه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها و تفکر دربارة قواعد علت و معلولی نتیجه‌اش شده بسیاری از علومی که امروز با آن‌ها سروکار داریم.
«یک تجربه مانا» بناست تجربه‌های هیأت‌ها و مجموعه‌های مختلف را با دیگران به اشتراک بگذارد. تجربه‌هایی که به‌نظر می‌رسد قابل استفاده و بهره‌برداری کسانی است که در موقعیت مشابه قرار دارند. استفاده از این تجربه‌ها می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف مختلف فرهنگی را کوتاه‌تر و فرصت‌های جدیدی برای توسعة فعالیت‌های موفق هیأتی ایجاد کند.

 

 
نمایش تعداد
عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
یک تجربه مانا - شماره هشتم - حکایت دوست 14 شهریور 1396 4705
یک تجربه مانا - شماره هفتم - افطاری وحدت و مقاومت 30 خرداد 1395 4681
یک تجربه مانا - شماره ششم - اصول و سیاست‌های یک هیات کودک 21 شهریور 1394 5012
یک تجربه مانا - شماره پنجم - چای هیات 21 شهریور 1394 6802
یک تجربه مانا - شماره چهارم - موضوع محوری در برنامه‌های هیات 21 شهریور 1394 4811
یک تجربه مانا - شماره سوم - احیای نیمه شعبان 26 ارديبهشت 1394 6300
یک تجربه مانا - شماره دوم - تجربه‌های کاربری برای اعزام کاروان پیاده روی اربعین 26 ارديبهشت 1394 6711
یک تجربه مانا - شماره اول - هیات امروز (تحریریه بچه‌های هیات) 26 ارديبهشت 1394 4905