رسم انتخاب و اعلان شعار، در تاریخ اسلام رشتة بلندی دارد که سررشته‌های آن را باید در جنگ‌ها و غزوات رسول خدا جُست. رسم انتخاب شعار برای برنامه‌های هیأت، چندسالی است در میان هیأت‌های مختلف رایج شده است. باتوجه به این ریشة تاریخی، گرایش هیأت‌ها را باید به فال نیک گرفت، هرچند باید مراقب بود که آسیب و آفت گریبان این سنت را نگیرد.
در «شعار» می‌کوشیم تا ابعاد مختلف شعارهای مشترک هیأت‌های سراسر کشور را تبیین و تشریح کنیم.
 

 

نمایش تعداد
عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
شعار - شماره پنجم - تبیین شعار کرامتناالشهاده 14 شهریور 1396 4411
شعار - شماره چهارم - تبیین شعار کونوالظالم خصماو للمظلوم عونا 28 خرداد 1395 5314
شعار - شماره سوم - تبیین شعارهای مشترک - هیهات مناالذله 03 مهر 1394 4306
شعار - شماره دوم - چاپ دوم - بررسی شعار فصل خلوت 04 خرداد 1394 4184
شعار - شماره دوم - بررسی شعار فصل خلوت 11 خرداد 1393 4003
شعار - شماره اول - بررسی شعار هیهات مناالذله 07 آذر 1392 4586