چاپ

شمسه - شماره ششم - هیات جز هنر نیست!

. Posted in شمسه

نشریه شمسه 6: هیأت جز هنر نیست!

درنگی در هنر فضاسازی هیأت

گفتاری از وحید ملتجی

تعریف هنر

کار فرهنگی در اصطلاح متداول بر چهار رکن دین، اخلاق، دانش و هنر اســتوار اســت. در اینجا منظور ما از دین همان اعتقادات است که برای ما روش‌ها را هم تعریف می‌کند. منظور ما از اخلاق، کرامت انسانی و بایدها و نبایدهاست. مراد ما از دانش، علم است و از هنر نیز زیبایی، ذوق و خلاقیت را اراده می‌کنیم؛

این تعریف و چهارچوب‌بندی از کار فرهنگی، طبیعتا هیأت را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین برگزاری هیأت نوعی کار فرهنگی محسوب می‌شود. پس هیأتی که کار فرهنگی نکند طبیعتا از کارکرد اصلی‌اش خارج شده است.

البته این تعریف کمتر ارائه شده است، لذا خواهش می‌کنم راجع به آن فکر کنید...

 
  مشروح بحث را در نشریه بخوانید  
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید