چاپ

راهنما - شماره بیست و پنجم - نگاهی متفاوت به هیات - بررسی فعالیت‌های حسینیه مجازی بیرق

. Posted in راهنما

نشریه راهنما 25: نگاهی متفاوت به هیأت - بررسی فعالیت‌های حسینیه مجازی بیرق

مقدمه:

با مرور توصیه‌های رهبر معظم انقاب درزمینه هیأت‌های مذهبی و نقش و اهمیت آن در تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام بازشناسی علمی و توجه به ابعاد مختلف هیأت که تاکنون مورد غفلت واقع شده است یکی از رسالت‌های اساسی رسانه‌های هیأتی است.

اگرچه هیأت خود به  مثابه رســانه‌ای عمل می کند که بیشترین تأثیرگذاری را به جهت ارتباط چهره به چهره و استفاده از احساسات و ... بر مخاطبین خود دارد، اما وجود رسانه‌های دیگری برای پوشش اخبار آن و معرفی چهره واقعی آن به جهانو مقابله با تحریفات و هجمه‌های مختلف لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

در میان رویکردهای موجود در بین رســانه‌های هیأتی، آن چیزی که به نظر می‌رسد مورد غفلت واقع شده است، عدم نگاه علمی به مسائل مربوط به هیأت و عدم نگاه تحلیلی و تبیینی به این مسئله است. باید گفت اگرچه رسانه‌های هیأتی در آغاز راه قرار دارند اما به نظر می‌رسد دغدغه لازم برای فعالیت‌های عمیق در این حوزه نیز وجود نداشته باشد. آنچه مسلم است بازتعریف و بازشناســی هیأت، نگاه به آن از زوایای مختلف و با استفاده از ادبیات مختلف به پویایی و عدم رخوت آن کمک خواهد نمود. ازاین رو سایت بیرق با رویکردی که شاید مورد غفلت دیگر رسانه‌های هیأتی قرارگرفته است، سعی در پرداختن به مسئله هیأت و موضوعات مرتبط با آن را دارد.

 

 
  ادامه مطالب را در نشریه راهنما 25 مطالعه کنید   
     

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید