چاپ

گزارش - شماره دوم - دومین همایش ملی هیات‌های محوری و برگزیده کشور

. Posted in گزارش

نشریه گزارش 1: دومین همایش ملی هیات‌های محوری و برگزیده کشور

تابستان 1393

ضرورت برگزاری همایش‌های مشعر

يکی از اصلی‌ترين وظايفی که براي «جامعه ايماني مشعر» تعريف شده است، رابطه سازی، شبکه سازی و سازمان و سامان‌دهی مجموعه هيآت سراسر کشور می‌باشد. با درک اين مساله و نيازی که احساس می‌شد، از ابتدای شکل‌گيری جامعه اين رويکرد در دستور کار قرار گرفت و راه‌های ارتباطی مختلفی تعريف گرديد. نکته حائز اهميت اين است که در موضوع هيأت از سويی به واسطه تنوع و تعدد علايق و سلايق و مراجع پنداری و رفتاری و از سوی ديگر به لحاظ کميت بالای هيآت فعال در سراسر کشور شيوه سازمان‌دهی و ارتباط‌گيری بايد با دقت و ظرافت خاص خودش طراحی شود. از اين رو اصل و مبنای ارتباط‌گيری با هيآت سطح کشور بر الگوی استاني پايه‌ريزی شد و اولين گام در اين زمينه مشخص شدن رابطان موقت جامعه در استان‌های مختلف بود که با عنایت اهل بیت علیهم السلام این امر در اولین روزهای حرکت با پشتوانه شناخت موجود به سرعت و با موفقيت به ثمر نشست و به فضل الهی بخش عمده‌ای از مراجعات به سمت جامعه مديريت و هدايت شد و نيز زيرساختی شد برای ارتباطات جدی‌تر، عميق‌تر و گسترده‌تر براساس شناخت ميدانی و بومی در سطح شهرها و شهرستان‌ها و حتی روستاها. ضمن اينکه در کنار اين مبنايا رتباطي تمامی شيوه‌های ارتباطي ديگر هم سنجيده و طراحی گرديد اما با تمام شيوه‌های ارتباطی و تعاملات ميان جامعه ايمانی مشعر با هيأت‌های سراسر کشور -که در واقع تعامل و ارتباط يک مجموعه با اجزای خودش می‌باشد، ارتباط و ديدار رو در رو اهميت ويژه‌ای داشت و امکانی را فراهم می‌ساخت که در ساير شيوه‌های ارتباطی ممکن نبود. از اين روی در کنار نشست‌هایی که با رابطان استانی جامعه تعريف شده بود، طراحی همايش‌هایی که در آن بتوان حداقل با هيآت برگزيده و محوری و تاثيرگذار کشور ارتباط دوسويه مستقيم و رودررو برقرار کرد در دستور کار قرار گرفت. و اکنون پس از برگزاری دو همايش از اين مجموعه همايش‌ها آثار و برکاتش بسيار بيشتر از آنچه تصور می‌شد رخ نموده است و امیدواریم به فضل الهی و عنایت اهل بیت علیهم السلام و با رفع کاستی‌ها و نواقص موجود در این بستر مناسب هرچه بهتر و بیشتر بهره‌مند شویم.

 
     

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید