چاپ

گزارش - شماره اول - نخستین سوگواره‌های عاشورایی عکس و پوستر هیات

. Posted in گزارش

نشریه گزارش 1: نخستین سوگواره‌های عکس و پوستر هیأت

محرم 1434

«هنر تجلی شيدايی است و شيدايی، هرچه هست در عشق است. مسيحای عشق است که روح شيدايی در پيکر هنر مي‌دمد و اگر نباشد اين روح، هنر نيز جز جسدی مرده بيش نيست... اگر شيدايی را از انسان بازگيرند، هنر را باز گرفته‌اند؛ شيدایی جان هنر است... هنر، شيدایی حقيقت است همراه با قدرت بيان آن شيدایی و هنرمند کسی است که علاوه بر شيدايی، حق قدرت بيان آن را نيز از خداوند متعال گرفته است.

هر يک از اين دو شيدایی، حق و قدرت بيان آن اگر نقص داشته باشد اثر هنری خلق نمی‌گردد...»1

«عشق است که حقیقتا مشکل  گشاســت و هرجا که عقل در معضلات درمی‌ماند، کار عشق آغاز می‌شود و کار هنر نيز بیشتر با عشق است تا با عقل...»2

و «حسين سرسلسله شيداييان عشق است و شيدايی را به هر کسي نمی‌بخشند؛ شيدایی حق پاداش از خودگذشتگی است... و شهدا کليدداران کعبه شيدایی هستند و کعبه شيدایی کربلاست.»2

***

و هيأت کمال ظهور اين شيدایی است و خود هنری است سترگ.

هنر هيأت، نقطه اجتماع و زانوزدن همه هنرهای ديگر است.

هيأت صحنه هنرنمایی عشق است با صحنه گردانی جماعت عشاق...

هيأت مشق عشقی است سرمدی از آدم تا خاتم، روايت بزم عاشقان است و قصه قبيله هابيليان...

اولين بانی بزم روضه هم، حضرت باری است، جایی فراتر از زمان، در روزگار نور نخستين، در مبدأ وجودی هستی... هيأت نهادی است فراتر از زمان و مکان، قطعه‌ای است از بهشت روی زمين...

پس نه عجب اگر اين منظومه ورای مرزهای جغرافيایی، نمايش دهنده عمق اســتراتژيک نفوذ معنوی شــيعه باشد در جامعه بشری.

***

در اين ميانه هنرهایی که در خدمت اين بزم عاشقانه حول محوريت انسان کامل درمی‌آيند جايگایی بس والا می‌يابند. چرا که در اين مرتبه، هنر، تمام و کمال در خدمت والاترين غايت درمی‌آيد و اين خود غايت کمال مفروض برای هنر می‌باشد. هنرمندانی که هنر خويش را به خدمت اين غايت والا در می‌آورند، خود از قبيله نورخواران و نورآشامانند، مردان سرزمين مرگ آگاهی که سيد شهيدان اهل قلم بحق گفت: «هنر آن است که بميری پيش از آنکه بميرانندت، مبدا و منشأ حيات آنانند که اين چنين مرده‌اند...» آري، اينان خود کشتگان راه شيدایی حقند که «هر آنکه کشته نشد از قبيله ما نيست». اينان راويان روايت عشقند، و از اين روست که کتاب سوگواره «عاشورا به روايت عشق» نام گرفته است. هفتاد دو اثر برگزيده نخستين سوگواره‌های عاشورایی عکس و پوستر هيأت، در کنار هم روايت‌گر عاشقانه‌ای عاشورایی شده‌اند...

«جامعه ایمانی مشعر»

1.  سيد مرتضی آوينی، سوره، دوره يکم، شماره پنج و شش.

2.  سيد مرتضی آوينی، سوره، دوره سوم، شماره هشت.

3. سيد مرتضی آوينی، گفتار متن روايت فتح، مجموعه پنجم (لحظاتی معمولی از زندگی سه شهيد).

 
     

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید