«فدک» می‌خواهد به واکاوی ابعاد اقتصادی هیأت تراز انقلاب اسلامی بپردازد، تا بتواند با ترسیم الگویی صحیح در خدمت ترویج فرهنگ ناب اسلامی در هیأت باشد. 
نمایش تعداد
عنوان تاریخ انتشار بازدیدها
فدک - شماره اول - چند پیشنهاد برای رفع موانع اقتصادی هیات 20 شهریور 1395 3780