چاپ

بسته دیجیتالی ارتقای محتوای هیات | محرم الحرام 1439

. Posted in محرم

سیزدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی

مدیران (خادمان) هیأت - مشاهده و دریافت محتوا

چهاردهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی

سخنرانان هیأت - مشاهده و دریافت محتوا

چهاردهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی

ستایشگران/مداحان هیأت - مشاهده و دریافت محتوا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید